Proizvodnja

Peleti su u naravi briketirano drvo. Za sirovinu se koristi biomasa, “do jučer” smatrana otpadom. Piljevina i drveni sitniš melju se, suše, rafiniraju i prešaju te procesuiraju u finalni proizvod.

Pelet – mali cilindrični otpresak nalik štapiću, debljine 6-8 mm, duljine 10-30 mm. On služi za proizvodnju toplinske energije u obiteljskim kućama, zgradama, hotelima, bolnicama i drugdje.