dESIGN by Vladimir
Trgovačko društvo Energy pellets d.o.o., osnovano je 2007. godine. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja peleta kao obnovljivog izvora energije.
U proizvodnom programu imamo i palete i drvnu građu.

Instalirani kapacitet proizvodnje: 30.000 tona peleta godišnje

Pelet - prešani drvni ostatak dobiven mehaničkim prešanjem u stroju za izradu peleta (peletirki), energent je toplinske energije u kućanstvima, energanama i komercijalnim postrojenjima.

Dobavljači sirovina:
Hrvatske šume
privatne pilane Gorskog kotara i Like

Glavno tržište:
Italija - pelet ENplusA1, pelet ENplusA2

Ostala tržišta:
Domaće tržište - pelet ENplusA1, pelet ENplusA2, palete, drvna građa
Strano tržište - Austrija - pelet ENplusA1, pelet ENplusA2
Pismo Direktora
Slideshow
Odnos cijena